sponsor hulp noodsituatie

EMERGENCY AID !

In this exceptional situation, we would like to call for your support.
We have heard distressing reports from Nepal, that many families do not have the money to buy their daily portion of rice during this Corona crisis.
The Lock Down due to the Corona virus means no work; no wages and NO FORM of financial support to absorb this blow.
Foundation Thang has decided, after mutual consultation with a local contact person, to sidetrack our reading promotion program and to help the people through this difficult time.

Can we count on your support, with which we provide food aid directly?
We guarantee communication without many intermediaries and the food will 100% be provided where it is NEEDED.

Indication: € 25 is good for 3 weeks of food for a medium-sized family.
via our website, we will provide updates in due time about the use of your donation.
Thank you very much in advance for your donation! 🙏

UPDATE – EMERGENCY AID – NEPAL.

We are very happy to inform you that, with your help, we have been able to provide 60 medium-sized with 3 weeks worth of food.
AN AMAZING RESULT🙏
Our goal to make 100 families happy, however, we need your help with this!

WE ARE HAPPY!

The corona food aid project is going very well!
we have been able to transfer €550 to nepal, where it will be used to buy food for the Chepang community, who are already struggling during ‘normal’ times. We are very happy that we have been able to set this up by cooperating with Medora Health Foundation. They will make sure the money is going directly where it is needed.

Foundation Thang
Bank : Triodos
NL98TRIO0338623043
mentioned as: Corona Food help

Thumbs up for everyone who has already donated!
These donations have made it possible that we’ve been able to transfer €2.550 to 100 families. This means that 100 medium-sized families don’t have to worry about getting food for 3 weeks!

The total lockdown has already taken its toll on Nepal’s society. Many citizens who live in poverty are not able to earn money and therefore are not able to buy food. At this moment, a social disaster is happening. The Nepali economy mainly runs on tourism and from money earned by Nepalese citizens who live and work in a foreign country.
Both money flows are taken away and caused an immense damage to the country’s economy.

For these reasons, we keep our bank account opened and we hope that the red heart in the picture below symbolises your kind donations♥️

========================================================

NOODHULP

Bij hoge uitzondering willen wij graag een beroep op u doen.
Uit Nepal kwamen schrijnende berichten dat heel veel gezinnen geen geld hebben om hun dagelijkse portie rijst te kopen tijdens deze Corona-crisis.
De Lock Down betekent geen werk; geen loon en geen ENKEL vangnet om deze klap op te vangen.
Het bestuur van Stichting Thang heeft na onderling overleg met een lokale contactpersoon besloten om buiten het reguliere leesbevorderingsprogramma om hen door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Mogen wij op uw steun rekenen waarmee we rechtstreeks voedselhulp leveren?
DUS kort lijntje en de hulp komt 100% terecht waar het NODIG is !

Indicatie: €25 is goed voor 3 weken eten voor een middelgroot gezin.
Feedback geven wij terzijnertijd over de besteding van jullie donatie via onze website.
Alvast heel hartelijk dank voor uw donatie!🙏

UPDATE-NOODHULP-NEPAL

Met grote vreugde kunnen we melden dat wij 60 middelgrote gezinnen 3 weken van een voedselpakket hebben kunnen voorzien !
Een SUPER RESULTAAT 🙏
Onze doelstelling is om 100 gezinnen blij te kunnen maken maar daar hebben wij jullie donaties hard voor nodig !

WAT ZIJN WIJ BLIJ !

De Corona voedsel actie gaat als een trein.
Wij hebben weer € 550 overgemaakt naar Nepal dit bedrag zal gebruikt worden om eten te kopen voor de Chepang community die het in “normale” omstandigheden al Heel Moeilijk hebben.
Heel Fijn dat wij dit in samenwerking met Medora Health Foundation kunnen realiseren .
Zij gaan ervoor zorgen dat de hulp daadwerkelijk komt waar het nodig is !

Foundation Thang
Bank : Triodos
NL98TRIO0338623043
Onder vermelding: Corona Food hulp

Vandaag steken wij onze duim in de lucht voor alle donaties die wij tot nu toe van jullie mochten ontvangen!
Voor 100 gezinnen hebben wij inmiddels € 2.550 overgemaakt richting Nepal.
Dat betekent dat 100 x een middelgroot gezin 3 weken uit de zorgen zijn !

De volledige lockdown heeft nu al diepe sporen achtergelaten in de Nepalese samenleving. De arme Nepalezen verdienen geen geld meer en kunnen dus ook geen eten kopen. Er dreigt een grote humanitaire ramp na de aardbeving van 2015. De Nepalese economie draait grotendeels op toerisme en remittance (de gelden die binnenkomen van de in het buitenland woonachtige Nepalezen). Beiden zijn weggevallen en de economisch schade is ongekend.

Daarom blijft ons rekeningnr nog open staan en hopen wij dat het hartje in de duim symbool staat voor jullie gulle giften ❤️