Vriend van ibby

IBBY – The International Board on Books for Young People – heeft als doel kinderen wereldwijd toegang te geven tot boeken van hoge kwaliteit. Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen en boeken als raam naar de rest van de wereld.

IBBY is een non-profit organisatie, in 1953 opgericht met het idee dat boeken bruggen kunnen bouwen tussen mensen en culturen.

IBBY zet zich in voor het recht van elk kind om een lezer te worden door middel van o.a. leesbevorderingsprojecten, uitwisseling en promotie van jeugdliteratuur door internationale prijzen en tentoonstellingen.

IBBY bestaat uit een wereldwijd netwerk van meer dan zeventig nationale secties die samenwerken en projecten en activiteiten in eigen land organiseren.

IBBY-Nederland

 • is een platform voor iedereen die zich met jeugdliteratuur bezighoudt: auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, bibliothecarissen, boekhandelaren, recensenten, onderzoekers, studenten en andere kinderboekenliefhebbers.
 • bevordert de (internationale) uitwisseling van Nederlandse en buitenlandse jeugdliteratuur door o.a. voordrachten voor internationale prijzen als de H.C. Andersen Awards en de Astrid Lindgren Memorial Award.
 • verspreidt kennis op het gebied van (de studie van) jeugdliteratuur.
 • steunt projecten voor kinderen voor wie toegang tot boeken niet vanzelfsprekend is, in Nederland en wereldwijd.
 • organiseert activiteiten rond jeugdliteratuur die gratis toegankelijk zijn voor vrienden van IBBY.

  Activiteiten
 • De jaarlijkse Studiemiddag in het voorjaar en Vriendenmiddag in het najaar, met lezingen, presentaties en de mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken. Deze middagen zijn gratis toegankelijk voor alle vrienden van IBBY.
 • De Jenny Smelik-IBBY Prijs waarbij jeugdboeken onder de aandacht worden gebracht waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en het beeld van verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.
 • De Miep Diekmann Thesisprijs voor de beste masterthesis op het gebied van de studie van kinder- en jeugdliteratuur.
 • AnnieM.G.Schmidtlezing dooreenprominenteauteurofillustratorvanjeugdliteratuur,in samenwerking met het Kinderboekenmuseum, Stichting Lezen en het Letterenfonds. De lezing biedt auteurs en illustratoren een platform voor hun visie op de stand van zaken in de jeugdliteratuur.

  Dankzij de financiële bijdrage van de Vrienden is IBBY-Nederland in staat haar kerntaken uit te voeren. We danken u hartelijk voor uw steun!