Boek vertalingen

” Boeken worden door buitenlandse uitgevers vaak aangekocht en vertaald, omdat ze iets toevoegen aan het al bestaande oeuvre in dat bepaalde land. De buitenlandse boeken zijn dan anders en daardoor weer interessant voor de uitgever. Een Nederlandse schrijver of auteur heeft een totaal andere visie dan een nepali schrijver of auteur. Dat komt door het cultuurverschil, andere achtergrond en opleiding.

Maar dát maakt het juist zo interessant en fris! Ik kan zelf mijn boeken niet vertalen, dat moet een buitenlandse uitgever doen. Als het gebeurt, dan is het geweldig dat een verhaal, in tekst en beeld, gelezen wordt in een andere cultuur!”

Aldus onze eigen Ambassadeur – Mark Janssen.

Vertaalde boeken: 
– Niets gebeurd: Mark Janssen
– Stop! Monsters!: Mark Janssen
– De jongen en de walvis: Linde Faas

 

9200000055128772

Book Translations

” Books are often bought and translated by foreign publisher because they can add something to the existing work in that country. The foreign books are seen as a warm welcomed change by the publishers, making it interesting for them. A dutch writer has got a completely different perspective than Nepali writer or author. This is mainly due to a different culture, background or education. Yet this is exactly what makes it so interesting and fresh! “I am not able to translate my own books, I need a forearm publisher for that. But when that happens, it is amazing that a story, in written words and illustrations, will be read in a different country.”
Thus our own ambassador – Mark Janssen..
Translated books: 
– Nothing Happened: Mark Janssen
– Stop! Monsters!: Mark Janssen
– The boy and the whale: Linde Faas
%d bloggers liken dit: