Over Stichting Thang

 

Wij zijn Marleen Fischer en Amber Delahaye, bestuursleden van de ‘Stichting Thang’. Stichting Thang is een non-profit organisatie die zich inzet voor creatieve en educatie projecten voor kinderen in Nepal. De projecten staan in het teken van kinderboeken en leesplezier.

De naam Thang komt van het Nepalese woord Thangka, wat kunstwerk betekent. Een Thangka is een geschilderd of geborduurd Tibetaans boeddhistische banier die oorspronkelijk in een klooster of boven een familie altaar werd gehangen. Tijdens de ceremoniële processies werd deze gedragen door monniken. Het Tibetaanse woord ‘thang’ betekent vlak en geeft weer dat een thangka een schildering is op een plat oppervlak, die echter opgerold kan worden wanneer er geen vertoning nodig is.

 

 

Onze visie

 

Veel ouders in Nepal zijn niet in staat boeken te kopen voor hun kinderen. Door de inzet van Stichting Thang wordt dit wel mogelijk gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om zich te verliezen in een boek. Door ze kleurrijke boeken aan te bieden wanen ze even in een creatieve wereld, die zij zelf nog nooit eerder hebben gezien. Het is een magisch moment wanneer je kinderen voor het eerst een prentenboek vast ziet houden.

Onze stichting heeft twee doelen: ten eerste, het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten voor kinderen op creatief gebied. Het tweede doel is het plaatsen van Book Bags om ook in zeer afgelegen gebieden de kinderen de gelegenheid te bieden om kinderboeken te lezen. Dit zijn nadrukkelijk geen educatieve boeken. Deze kinderboeken worden uit de gedoneerde Book Bags geleend.

 

 

Wat we doen

 

Onze stichting heeft een aantal belangrijke onderdelen. Eén onderdeel is de bookbags. De book bags worden geplaatst in schoolbuurten en afgelegen gebieden. Op die manier krijgen kinderen uit alle gebieden de kans om een boek te lezen. De boeken uit de bookbags zijn allemaal gedoneerd en zijn te leen voor de kinderen. De term non-profit is heel belangrijk. Alles wat wij doen gaat direct naar de stichting, zodat we zoveel mogelijk kinderen blij kunnen maken.

 

 

Waarom doen we dit

 

Per jaar zijn er …

 

Er zijn in Nederland vele stichtingen die Nepal een warm hart toedragen en projecten uitvoeren op het gebied van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, emancipatie, water en landbouw. Elk van deze stichtingen heeft haar eigen manier van aanpakken, geworteld in ieders historie.

Nepal ontwikkelt zich en is een volwassen democratie met de daarbij behorende wetten en regels. Het wordt moeilijker om als kleine organisatie te voldoen aan de eisen die de overheid aan projecten stelt. Daarnaast hebben de verschillende organisaties doorgaans geen zicht op elkaars werk. De Nepalese overheid pleit voor transparantie en het voorkomen van overlap tussen projecten.

Nepal Federatie Nederland stelt zich tot doel een platform te zijn voor alle organisaties die met Nepal van doen hebben. Dit platform zorgt voor onderlinge communicatie, samenwerking en is spreekbuis van de leden naar overheden, media en vermogensverstrekkers.

Lees hier meer over NFN.

IBBY – The International Board on Books for Young People – heeft als doel kinderen wereldwijd toegang te geven tot boeken van hoge kwaliteit. Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen en boeken als raam naar de rest van de wereld.

IBBY is een non-profit organisatie, in 1953 opgericht met het idee dat boeken bruggen kunnen bouwen tussen mensen en culturen.

IBBY zet zich in voor het recht van elk kind om een lezer te worden door middel van o.a. leesbevorderingsprojecten, uitwisseling en promotie van jeugdliteratuur door internationale prijzen en tentoonstellingen.

IBBY bestaat uit een wereldwijd netwerk van meer dan zeventig nationale secties die samenwerken en projecten en activiteiten in eigen land organiseren.

IBBY-Nederland

  • is een platform voor iedereen die zich met jeugdliteratuur bezighoudt: auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, bibliothecarissen, boekhandelaren, recensenten, onderzoekers, studenten en andere kinderboekenliefhebbers.
  • bevordert de (internationale) uitwisseling van Nederlandse en buitenlandse jeugdliteratuur door o.a. voordrachten voor internationale prijzen als de H.C. Andersen Awards en de Astrid Lindgren Memorial Award.
  • verspreidt kennis op het gebied van (de studie van) jeugdliteratuur.
  • steunt projecten voor kinderen voor wie toegang tot boeken niet vanzelfsprekend is, in Nederland en wereldwijd.
  • organiseert activiteiten rond jeugdliteratuur die gratis toegankelijk zijn voor vrienden van IBBY.

Activiteiten

  • De jaarlijkse Studiemiddag in het voorjaar en Vriendenmiddag in het najaar, met lezingen, presentaties en de mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken. Deze middagen zijn gratis toegankelijk voor alle vrienden van IBBY.
  • De Jenny Smelik-IBBY Prijs waarbij jeugdboeken onder de aandacht worden gebracht waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en het beeld van verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.
  • De Miep Diekmann Thesisprijs voor de beste masterthesis op het gebied van de studie van kinder- en jeugdliteratuur.
  • Annie M.G. Schmidt lezing door een prominente auteur of illustrator van jeugdliteratuur, in samenwerking met het Kinderboekenmuseum, Stichting Lezen en het Letterenfonds. De lezing biedt auteurs en illustratoren een platform voor hun visie op de stand van zaken in de jeugdliteratuur.

Dankzij de financiële bijdrage van de Vrienden is IBBY-Nederland in staat haar kerntaken uit te voeren. We danken u hartelijk voor uw steun!

Help mee!